Over ons

H&R Catering

H&R Cate­ring staat al bijna 25 jaar klaar voor al uw fees­ten en events. Ont­zor­gen en culi­nai­re gezel­lig­heid bie­den, staan cen­traal bij H&R Cate­ring. Het geheel moet heer­lijk­heid en rust uit­stra­len en dat in de breed­ste zin van het woord. Als u op uw feest rond­kijkt, moet ieder­een van het totaal­plaat­je genie­ten. Omdat u de ver­zor­ging van het feest uit han­den hebt gege­ven, zor­gen wij ervoor dat uw gas­ten opti­maal genie­ten; u geniet daar­om in alle rust van uw gas­ten.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Wilt u een per­so­neels­feest of recep­tie orga­ni­se­ren? Is het tijd voor een gezel­lig tuin­feest met vrien­den of stap­pen jul­lie bin­nen­kort in het huwe­lijks­boot­je? Een event, pro­duct­pre­sen­ta­tie of beurs? H&R ver­zorgt het geheel voor u. Van uit­no­di­ging tot afwas; door jaren­lan­ge erva­ring pro­fi­teert u van de kwa­li­teit en het gemak. Zowel u als uw gas­ten gaan na afloop met een tevre­den gevoel naar huis.

Wij ontzorgen zodat u kunt genieten!

 

Graag komen wij bij u langs om geheel vrij­blij­vend een pas­send plaat­je voor uw feest in een offer­te te ver­wer­ken.

 

Met vrien­de­lij­ke groet,
Ingrid en Robert Jan Cats­burg
Team H&R Cate­ring