Kom erachter waar we voor staan en hoe we u voorzien van de lekkerste catering-gerechten!

Bij H&R Cate­ring wer­ken we het lief­st met streek­ge­bon­den pro­duc­ten. Waar­om? Gewoon omdat wij niet gelo­ven in ‘wat je van ver haalt, is lek­ker’. Wij gelo­ven in de onder­ne­mers hier in de regio en weten uit erva­ring dat zij een goed pro­duct leveren tegen een eer­lij­ke prijs. Waar­om moei­lijk doen als het mak­ke­lijk kan? Hoe ver­ser, hoe lek­ker­der. Bij H&R Cate­ring komt het bij wij­ze van spre­ken recht uit de moes­tuin op uw bord; veel ver­ser kan het niet. En dat proeft u!

De Green Egg, wok­ta­fel en spie­zengrill zijn uit­ste­kend te gebrui­ken voor de berei­ding van de lek­kerste gerech­ten. Maar onze koks pas­sen deze berei­dings­wij­ze ook graag toe in één van de vele buf­fet­ten of diners.

Barbecueën is zoveel meer dan een spek­lap­je op de grill gooi­en en wach­ten tot die zwart­ge­bla­kerd op het bord komt. Bij een goed bereid stuk vlees van de bar­be­cue smelt het vlees in uw mond en wordt u ver­rast door de smaak. Vlees bereidt op de ‘Green Egg’ blijft sap­pig en mals en de smaak zal u lang bij blij­ven. Omdat het vlees gegaard wordt door indi­rec­te warm­te kan het onmo­ge­lijk ver­bran­den.

Door toe­voe­ging van hout­snip­pers aan de kolen, wordt extra smaak gege­ven aan het vlees. Slow coo­king is het geheim waar­bij het ‘slow’ niet slaat op het lang wach­ten tot het vlees op het bord ligt maar op de tijd dat het vlees is voor­be­reid voor­dat het gebak­ken wordt. De top­per van H&R Cate­ring is de gema­ri­neer­de bief­stuk, waar­bij de mari­na­de het best bewaar­de geheim van de onder­ne­ming is. De ‘Green Egg’ kan op elke loca­tie inge­zet wor­den en maakt van uw feest een prach­ti­ge eet-beleving.

Wokken

De wok­ta­fel die wij gebrui­ken, werkt uit­slui­tend onder hoge tem­pe­ra­tu­ren. Onze koks zor­gen ervoor dat alle vlees en/of vis­ge­rech­ten op de juis­te wij­ze met­een wor­den dichtgeschroeid zodat alle sap­pen bewaard blij­ven. Voor een diner of buf­fet kun­nen de koks op de wok­ta­fel de lek­kerste aard­ap­pel, pas­ta en groen­te­ge­rech­ten klaarmaken.

Spiezen

Een unie­ke Bra­zi­li­aan­se grill geeft een sfeer­vol­le uit­stra­ling op uw feest. H&R Cate­ring bewijst hier­mee nét iets anders dan ande­re cate­ring­be­drij­ven te zijn. Een nieu­we manier van koken die onze koks bij u thuis ver­zor­gen of op loca­tie. Op een houts­kool grill wordt het vlees, vis, groen­ten en fruit al draai­en­de gegrild. Een unie­ke eet­be­le­ving die u zich nog lang zult her­in­ne­ren.

Sushi

Is er voor u geen feest­je denk­baar zon­der sus­hi? Ook dan heeft H&R Cate­ring voor u de ide­a­le oplos­sing. In samen­wer­king met Chang Cheng ver­zor­gen wij voor u een com­pleet sus­hi buf­fet. Uiter­aard kraak­vers zelf bereid door een gere­nom­meer­de sus­hi chef. Indien gewenst nemen we een lopen­de band mee waar­op de diver­se maki, sas­hi­mi en nigi­ri voor­bij komt; u pakt gewoon het gerecht­je waar u zin in heeft. Een bele­ve­nis voor u en uw gas­ten om nooit te ver­ge­ten. Ove­ri­gens is de lopen­de band niet exclu­sief voor sus­hi; alle par­tij­en waar­bij geko­zen wordt voor klei­ne hap­jes kun­nen op de lopen­de band gepre­sen­teerd wor­den.